Gedigna kunskaper

Vi producerar kvalificerade betong och avjämningsentreprenader
med god ekonomi för beställaren och företaget.

Vi har stora resurser med såväl teoretisk som praktisk kompetens.

Betongteknik i Nacka AB är ett fristående företag med huvudinriktning att som specialentreprenör utföra kvalificerade betongentreprenader.

Kontakta oss

Betongteknik i Nacka AB

Tala med oss

Besök oss

cwg